Behandeling en diagnostiek

Wanneer er (ernstige) zorgen zijn over de ontwikkeling en/of het gedrag van kinderen, die bij ProTalent zijn aangemeld (bijvoorbeeld in het kader van gezinsbegeleiding of een ouderschapsbeoordeling) kan er gezamenlijk besloten worden verder onderzoek te doen naar het gedrag van de jeugdige. In een intakegesprek wordt het ontstaan van de klachten besproken en wat voor invloed de klachten is binnen het gezin. Hierbij wordt er zowel met ouders, het kind of de jongere, de leerkracht en eventueel andere belangrijke personen voor het kind (zoals een oppas, opa & oma, etc..) gesproken. Hiernaast vindt ProTalent het vooral belangrijk om ook te kijken naar wat er goed gaat, zodat er een compleet beeld gevormd wordt.

Op basis hiervan wordt er gekeken wat er nodig is om de klachten te verminderen of om op een andere manier met de klachten om te gaan. Dit wordt in een adviesgesprek met ouders en het kind besproken. De adviezen kunnen meegenomen worden in het traject wat al loopt. Ook kan er aanvullende behandeling van het kind of de jongere geadviseerd worden. Hierbij worden ouders zoveel mogelijk betrokken, zodat ouders hun kind kunnen helpen het geleerde thuis toe te passen.

Heeft u een vraag?

Heb je na het lezen van onze site nog vragen, opmerkingen, ideeën en/of tips? Wij horen graag van je. Voor contact kan je bellen met ons of het contactformulier invullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.