Grenzen stellen op een positieve manier

In elk gezin is er wel eens ruzie of onenigheid. Niet gek want bij het opgroeien hoort het verkennen van grenzen. Grenzen van jezelf en van de ander. Het stellen van grenzen hoort bij opvoeden.

Door het stellen van grenzen creëer je veiligheid voor je kind. Ook ontwikkelt je kind door het omgaan met grenzen zelfcontrole. Een belangrijke vaardigheid in onze maatschappij.
Het stellen van grenzen is iets anders dan straffen. Bij grenzen stellen gaat het om je kind helpen en begeleiden. Je helpt ze bij het bieden een veilige omgeving, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en je leert ze rekening te houden met anderen. Maar… het stellen van grenzen is lang niet altijd leuk en makkelijk. Het kan samen gaan met veel boosheid of ruzie.

De manier waarop je grenzen stelt is belangrijk. Kinderen ontwikkelen zich het beste als ouders grenzen stellen op een rustige, invoelende manier. Hoe kan je grenzen stellen op een positieve manier?

Help je kind

Zorg dat je tijdens het stellen van een grens positief contact houdt met je kind. Laat je kind voelen dat je aan zijn kant staat en hem/haar helpt.

Inleven

Bekijk de situatie vanuit de kant van je kind. Leef je in in je kind en geef begrip voor wat je kind zou kunnen voelen terwijl je de grens opgelegd. Kinderen zijn eerder geneigd grenzen na te leven, als ze het gevoel hebben begrepen te worden.

Hoogstnodige regels

Stel alleen de hoogstnodige regels op. Teveel grenzen kosten vaak veel energie om ze na te leven (voor zowel je kind als voor jou). Teveel grenzen kunnen ten koste gaan van de band met je kind. Bedenk wat jij echt belangrijk vindt en stel daarover grenzen op.

Keuze opties

Geef je kind controle binnen jouw kader. Geef ze ruimte, laat ze bepalen, bijvoorbeeld door ze keuzes te geven, maar wel binnen jouw regels.

Positief contact

Probeer niet te straffen of te dreigen, dit werkt vaak averechts, omdat je dan tegenover elkaar komt te staan en het positieve contact verliest.

Benoemen

Bij grensoverschrijdend gedrag werkt het het beste om te benoemen wat je ziet gebeuren, vertel de grens en zeg wat voor gedrag je wel wilt zien van je kind. Doe dit in plaats van uitgebreid te vertellen dat ze zich slecht hebben gedragen en te vragen waarom je kind dit gedrag liet zien.

Respecteer grenzen

Respecteer ook de grenzen van je kind. Kinderen kunnen al heel jong aanvoelen of ze bijvoorbeeld genoeg gegeten hebben en of ze wel of niet aangeraakt willen worden. Door deze grenzen te respecteren, leer je je kind luisteren naar zijn eigen gevoel. Je leert ze dan grenzen van zichzelf en anderen te respecteren.

Jouw grenzen

Bewaak je eigen grenzen. Probeer je bewust te worden van waar je eigen grenzen liggen. Als je kind steeds over je eigen grens heen gaat en je laat dat toe, dan hou je dit niet vol. Je eigen energie raakt op en de relatie met je kind kan onder druk komen te staan. Bewaak dus je eigen grens door je kind niet z’n zin te geven tegen jouw gevoel in. Kinderen leren hier veel van.

Heeft u een vraag?

Heb je na het lezen van onze site nog vragen, opmerkingen, ideeën en/of tips? Wij horen graag van je. Voor contact kan je bellen met ons of het contactformulier invullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.